2011-09-09

Cisco Nexus 3000 Series Switches, Cisco Nexus 5000 Series Switches, Cisco NX-OS

ソフト名:Cisco Nexus 3000 Series Switches 5.0(3)U1(2a)未満/5.0(3)U2(1)未満, Cisco Nexus 5000 Series Switches 5.0(3)N2(1)未満, Cisco NX-OS 5.x
回避策:あり
脆弱性:セキュリティ制限の回避, Deny文の悪用
ソース:
CVE:CVE-2011-2581
危険性:Medium Risk

0 件のコメント:

コメントを投稿